Ekonomi Elektronisk leverantörsfakturahantering och e-faktura

KONTAKTA OSS PÅ EKONOMI

Ekonomiavdelningen


E-post: ekonomi@copiax.se
Vi kan även erbjuda e-fakturering, kontakta oss för mer information.

Organisationsnummer: 556096-5880

Bankgiro 5480-8993 SEB

Varu- & produktleverantörer
E-post: purchase.invoice@copiax.se

  • Endast en faktura per mejl, ej samlingsfakturor.

  • Vänligen se till att fakturorna är märkta med ett referensnamn samt inköpsordernummer (7siffror) när det gäller varuinköp.

  • Om inte ovan information finns med på fakturan kan vi inte administrera dessa och sändas tillbaka.


  • Tjänsteleverantörer, övriga leverantörer och omkostnader
    E-post: finance.invoice@copiax.se

  • Vänligen se till att fakturorna är märkta med ett referensnamn annars kan vi inte hantera dessa fakturor utan skickas tillbaka utan åtgärd.

  • Önskas fakturakopia maila till reskontra@copiax.se eller ta fram den via webbshoppen. Frågor gällande krediteringar, priser osv hänvisas till orderavdelningen.