Vill du bli leverantör till Copiax Vi på Copiax ser oss ständigt om efter nya produkter och leverantörer

BLI LEVERANTÖR

Vill du bli leverantör till Copiax?

Vi på Copiax ser oss ständigt om efter nya produkter och leverantörer för att utveckla vårt sortiment. Vi vill ha goda samarbeten med våra leverantörer. Med oss kommer du att ha möjlighet att nå ut till hjärtat av branschen och träffa kunder under branschträffar, utbildningar och mycket mer. Vi ställer också höga krav – endast sådant vi kan stå för färdas i en Copiax-låda.

Ett brett, kvalitativt och aktuellt sortiment

För att säkerställa att vi har samma syn på produkter och tjänsters kvalitet har vi på Copiax tagit fram riktlinjer. Vi vill erbjuda produkter som ligger långt fram i utvecklingen och strävar efter att hålla ett innovativt men samtidigt kostnadseffektivt sortiment som uppfyller våra kunders behov. Alla nya produkter ska tillföra kundnytta till vårt befintliga utbud.

Leverantörer med samma tänk som vi

Vi eftersträvar långsiktiga affärsrelationer med våra partners. Innan vi tar in nya leverantörer så genomför vi en utvärdering. Som första steg behöver du som ny leverantör fylla i ett registreringsformulär. En bedömning sker sedan baserat på faktorer som finansiell information, eventuella kvalitets- och miljöcertifieringar och övrig prestationsförmåga.

CSR-Krav (Corporate Social Responsibility)

Eftersom Copiax inte har någon egen produktion så är det viktigt att våra leverantörer tar ett ansvar för hur produktionen sker inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Därför har Copiax tagit fram CSR-krav som våra leverantörer måste uppfylla.

Produktinformation (PIM)

De produkter som Copiax tar in i sortimentet exponeras på olika sätt både i vår webbshop och i tryckt format. För att hålla en hög nivå, krävs det att vi har komplett information om alla produkter och även hög kvalitet på bilder. Vi har därför tagit fram en kravspecifikation för detta. Vi kan inte sälja produkter utan de rätta beteckningarna och säljinformationen, helt enkelt.