Dualtech

Dualtech IT är ett innovativt företag som utvecklar hård- och mjukvara som skapar säkra och effektiva lösningar inom IP-baserad kommunikation, så att teknikmogna företag kan dra nytta av alla nya möjligheter som utvecklas inom övervakning och fjärrstyrning. Med Dualtech får du en infrastruktur som länkar samman system för övervakning och styrning i realtid, med säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet.

 

Dualtech