KABA

Sedan ett antal år har Dorma och Kaba slagits ihop och bildat dormakaba. 

KABA

606004

Cylinderhus 3257 oval kr
Kaba

Cylinderhus 3257 oval kr

606931

Skruv stiftkanal Alfa
Kaba

Skruv stiftkanal Alfa

606930

Stiftfjäder Alfa
Kaba

Stiftfjäder Alfa

606070

Mellanstift 2 Alfa
Kaba

Mellanstift 2 Alfa

505050

Blindcylinder 2048E oval krom
Kaba

Blindcylinder 2048E oval krom

506119

Cylinderhus 2048 krom
Kaba

Cylinderhus 2048 krom

10029367

Segerring i bronz Gege
Kaba

Segerring i bronz Gege

50019489

Adapterhylsa experT kpl
Kaba

Adapterhylsa experT kpl

506009

Stator/rotor (LLLL) experT kpl
Kaba

Stator/rotor (LLLL) experT kpl

606200

Cylinderhus 3357 rund utsida Alfa krom
Kaba

Cylinderhus 3357 rund utsida Alfa krom

606060

Understift 1 Alfa
Kaba

Understift 1 Alfa

606026

Mellanstift 3 Flex Alfa
Kaba

Mellanstift 3 Flex Alfa

606603

Cylinderhus 3367 rund insida Alfa krom
Kaba

Cylinderhus 3367 rund insida Alfa krom

532002

Nyckelgrepp experT blå
Kaba

Nyckelgrepp experT blå

606094

Mellanstift 4 Alfa
Kaba

Mellanstift 4 Alfa

606741

Överstift 7 Flex Alfa
Kaba

Överstift 7 Flex Alfa

606034

Understift 3 Alfa
Kaba

Understift 3 Alfa

606932

Stiftfjäder Flex Alfa
Kaba

Stiftfjäder Flex Alfa

606100

Borrskyddsstift Alfa
Kaba

Borrskyddsstift Alfa

50116530

Adapterhylsa experT pluS ni kpl
Kaba

Adapterhylsa experT pluS ni kpl

506011

Stator/rotor (RRRR) experT kpl
Kaba

Stator/rotor (RRRR) experT kpl

606032

Understift 2 Alfa
Kaba

Understift 2 Alfa

606040

Överstift 7 Alfa
Kaba

Överstift 7 Alfa

606162

Cylindermedbringare 3277 Alfa
Kaba

Cylindermedbringare 3277 Alfa

505110

Blindcylinder 1086 krom
Kaba

Blindcylinder 1086 krom

10016575

Nyckelämne 877 pExtra
Kaba

Nyckelämne 877 pExtra

606020

Överstift 5 Alfa
Kaba

Överstift 5 Alfa

606216

Cylinderhus 3257 oval Säk kr
Kaba

Cylinderhus 3257 oval Säk kr

532783

Nyckelämne KABA14
Kaba

Nyckelämne KABA14

50021216

Sidstift QL Gege
Kaba

Sidstift QL Gege