Tele Radio

Tele Radio grundades i Sverige 1955 och har sedan dess utvecklats och expanderat att nå en världsmarknad. Huvudkontoret ligger i Askim, utanför Göteborg. All produktutveckling sker internt för största möjliga kontroll  av produktionen.

 

Produktgrupper
50112221
Produktbild
50112228
Produktbild
50112223
Produktbild
50112222
Produktbild
50112231
Produktbild
50112230
Produktbild
50112225
Produktbild
50112224
Produktbild
50112226
Produktbild
50112227
Produktbild
TELE RADIO
Multikodmottagare
50131972
Produktbild
50156112
Produktbild