Aptus

Aptus är ett varumärke tillhörande Assa Abloy, som ska bidra till att skapa ett tryggt och trevligt boende i flerbostadshus och en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning för fastighetsägaren.

 

Aptus

50100915

Dörrenhet Koppla 4300
Aptus

Dörrenhet Koppla 4300

50100910

Centralapparat Styra 3000
Aptus

Centralapparat Styra 3000

50091848

Kortläsare EM Öppna 1500
Aptus

Kortläsare EM Öppna 1500

50100912

Kretskort Styra kom 4000
Aptus

Kretskort Styra kom 4000

50091847

Kortläsare EM Öppna 1100
Aptus

Kortläsare EM Öppna 1100

50091870

Porttelefon EM Ringa 1707
Aptus

Porttelefon EM Ringa 1707

50091861

Sändare RF Sända 0895
Aptus

Sändare RF Sända 0895

50092830

Passerbricka EM stålblå 1
Aptus

Passerbricka EM stålblå 1

50092831

Passerbricka EM stålblå 2
Aptus

Passerbricka EM stålblå 2

50100917

Dörrcentral Koppla 2100
Aptus

Dörrcentral Koppla 2100

50092832

Passerbricka EM stålblå 3
Aptus

Passerbricka EM stålblå 3

50115254

Kortläsare Mifare Öppna 2500
Aptus

Kortläsare Mifare Öppna 2500

50142041

Svarsapparat Svara 23
Aptus

Svarsapparat Svara 23

50100913

Kretskort Styra port 4400
Aptus

Kretskort Styra port 4400

50115255

Kortläsare Mifare Öppna 2100
Aptus

Kortläsare Mifare Öppna 2100

50092833

Passerbricka EM stålblå 4
Aptus

Passerbricka EM stålblå 4

50091845

Kortläsare EM Öppna 0110
Aptus

Kortläsare EM Öppna 0110

50129729

Sändare RF Sända 2895
Aptus

Sändare RF Sända 2895

50091858

Dörrbladsläsare EM Låsa 1189
Aptus

Dörrbladsläsare EM Låsa 1189

50092834

Passerbricka EM stålblå 5
Aptus

Passerbricka EM stålblå 5

50091860

Passerbricka EM stålblå ograverad
Aptus

Passerbricka EM stålblå ograverad

50101633

Passerbricka EM röd ograverad
Aptus

Passerbricka EM röd ograverad

50115253

Porttelefon Mifare Ringa 2707
Aptus

Porttelefon Mifare Ringa 2707

50091859

Kortläsare radio Öppna 1805
Aptus

Kortläsare radio Öppna 1805

50091856

Bordsläsare Registrera 2905 svart
Aptus

Bordsläsare Registrera 2905 svart

50111519

Väderskydd Öppna
Aptus

Väderskydd Öppna

50091865

Bokningstavla Boka 1306 utanpåliggande
Aptus

Bokningstavla Boka 1306 utanpåliggande

50092842

Passerbricka EM stålblå 6
Aptus

Passerbricka EM stålblå 6

50100911

Kretskort Styra I/O 8800
Aptus

Kretskort Styra I/O 8800

50150250

Infotavla Agera 22 ver B
Aptus

Infotavla Agera 22 ver B