EDI - Electronic Data Interchange

EDI (Electronic Data Interchange) är ett samlingsnamn för elektronisk överföring av data. Ett sätt för företag med regelbunden kontakt att vara kopplade till varandra för att möjliggöra automatiserad informationsöverföring. Det kan gälla exempelvis fakturor, ordrar och leveransdata. Elektronisk överföring är snabbare och det är mindre risk för fel jämfört med manuell hantering. Många fördelar gör att allt fler företag använder EDI idag för att slippa administrativa uppgifter.

5Vot Edi Topp 810X410 2021

Standarder

Copiax använder standarden EDIFACT. Den består av de vanligaste använda meddelanden enligt nedan:

  • Order
  • Ordererkännande
  • Leveransbesked / Följesedel
  • Faktura

Ovanstående meddelande kan även tas emot och skickas i olika versioner av EDIFACT, eller i olika versioner av XML standarder, exempelvis Svefaktura. 

Systemstöd

Copiax är integrerade med flera av de vanligast förekommande affärssystem som finns på marknaden idag. Använder du något av nedan listade system så kan du ta emot och/eller skicka elektroniska meddelanden till oss.

Sync-IT (Symbrio)
Entré för Windows (Hantverksdata)
Visma SPCS
Fortnox
Schotte
PriHandel 
Scancloud 
Palette 

Mowin
Trukks
Timekeeper
Navision
Pyramid
Scrollan
WinServ

AddMobile
Softone
Remotex
Mobigo
SDF
Totaltid
OpusCapita

Med dessa system har Copiax färdiga kopplingar och det gör att vi tillsammans kommer igång snabbare. Finns inte ditt system med i listan, är det ändå möjligt att hantera elektroniska meddelanden om ditt affärssystem kan skicka och ta emot filer i något av de på marknaden förekommande EDIFACT- och/eller XML-formaten.