Hållbarhet

Corporate Social Responsibility 

Eftersom Copiax inte har någon egen produktion så är det viktigt att alla våra leverantörer och partners tar sitt ansvar för hur produktionen sker.  Därför har Copiax tagit fram CSR-krav som våra leverantörer måste uppfylla. Dessa berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Copiax sustainability

Miljö- och kvalitetscertifierade

Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade. Vi tror på att kvalitet i alla led lönar sig, kort och gott.