Hållbarhet

Corporate Social Responsibility 

Eftersom Copiax inte har någon egen produktion så är det viktigt att alla våra leverantörer och partners tar sitt ansvar för hur produktionen sker.  Därför har Copiax tagit fram CSR-krav som våra leverantörer måste uppfylla. Dessa berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Copiax sustainability

Miljö- och kvalitetscertifierade

Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade. Vi tror på att kvalitet i alla led lönar sig, kort och gott.

Dokument och guider


Corporate Social Responsibility

Policy för CSR som gäller alla tillverkare och leverantörer vi har samarbete med.  
CSR-Krav (pdf)

Verksamhetspolicy

Här kan du läsa om Copiax arbetssätt och hur vi verkar för ständiga förbättringar.
Copiax verksamhetspolicy

Produktinformation

För att marknadsföra och sälja produkter ställer vi krav på produktbilder och foton. Här är en specifikation på de bilder vi behöver för vårt PIM.
Specifikation bilder (pdf)

Märkning av inkommande gods

Copiax har ett digitaliserat varuflöde med inscanning och det ställer krav på viss standardisering vad gäller uppmärkningen av godset.
Guide om märkning (pdf)