Security School

Om våra kurser

Security School är samlingsnamnet på alla Copiax utbildningar. En del är i egen regi, andra tillsammans med leverantörer eller med inhyrda experter. Vi utvecklar vårt kursutbud löpande för att möta efterfrågan och behov i tiden. Vi blandar teori och praktik och utbildningarna hålls på flera orter i Sverige. Många är digitala, andra traditionella i en möteslokal, beroende på innehåll och mängden praktiska inslag.

Kostnadsfritt för dig som kund

Kurserna vänder sig till dig som arbetar inom Säkerhetsbranschen och är kund hos oss. Utbildningarna är i största möjliga mån kostnadsfria eller subventionerade. Saknar du kundnummer så kontakta oss.