Security School är samlingsnamnet på alla Copiax utbildningar. En del är i egen regi, andra tillsammans med leverantörer eller med inhyrda experter. Vi utvecklar vårt kursutbud löpande för att möta efterfrågan och behov i tiden. Vi blandar teori och praktik och utbildningarna hålls på flera orter i Sverige. Många är digitala, andra traditionella i en möteslokal, beroende på innehåll och mängden praktiska inslag.

12Vot Securityschool Topp 810X410 2022

Kostnadsfritt för dig som kund

Kurserna vänder sig till dig som arbetar inom Säkerhetsbranschen och är kund hos oss. Utbildningarna är i största möjliga mån kostnadsfria eller subventionerade. Saknar du kundnummer så kontakta oss.