Assistenten PRO hjälper dig när det är dags att inventera. Ingen vill, men alla måste vi inventera minst en gång varje år. Använder du Assistenten PRO med etikettskrivare och handdator blir inventeringen smidigare och lite enklare att hantera.

7Mall Sidor Topp 810X410 Kopiera 2021

Med Assistenten PRO kan du:

  • Skriv ut etiketter till hyllor och produkter med eller utan pris
  • Inventera alla dina produkter. Du kan även importera helt egna prisfiler
  • Använd en handdator för snabb registrering av produkter
  • Skriv ut rapporter (du kan sortera och gruppera på flera olika sätt så det passar dina preferenser)