Spinner

Spara tid och pengar

Med spinner håller du enkelt dina system uppdaterade med aktuella inköps- och försäljningspriser. Varje månad sker tusentals prisjusteringar från marknadens leverantörer. Att inte ha rätt priser resulterar snabbt i minskade lönsamhet.

Fördelar

  • Spinner låter dig se aktuellt pris på alla produkter från Copiax och våra samarbetspartners.
  • Priser på låssystem (GO/TO/SO) från alla de stora fabrikaten.
  • Du kan skapa en egen prisfil med de artiklar du arbetar med.
  • Möjlighet att modellera och justera dina utpriser utifrån önskad marginal eller täckningsgrad.
  • Ett sätt att snabba upp din prisimport genom att endast ladda ned förändrade priser.

FUNKTIONER

 

BAS

MEDIUM

PREMIUM

Information Exportinställningar    
  Inställning lokal lagring     
  Prefix/Suffix    
Rabattklass Visa rabattklasser, rabatter och antal artiklar
  Exkludera/inkludera    
  Ändra egen rabatt, påslag och marginal    
  Visa förtjänst    
  Återställa och räkna om    
Produktgrupp Visa produktgrupper och antal artiklar
  Exkludera/inkludera    
Artikelsök Söka information *1
  Exkludera/inkludera    
  Ändra rabatt, påslag, marginal, påslagspris och momspris    
  Återställa och räkna om    
  Visa förtjänst och antal    
Utgångna Söka information *1
  Exkludera/inkludera    
  Ändra rabatt, påslag, marginal, påslagspris och momspris    
  Återställa    
Exkludera Söka information    
  Exkludera/inkludera    
Nettorpris *2 Söka information
  Exkludera/inkludera    
  Återställa och räkna om    
  Visa förtjänst och antal    
Egna artiklar *3 Söka information    
  Importera artiklar    
  Kontrollera artikelinformation    
  Bearbeta artikelinformation    
  Lägga till egna rabattklasser    
Prisändring Söka information
Ladda ner Prisfil inkluderade artiklar (Copiax_Inkl)
  Prisfil utgångna artiklar (Copiax_Utg)
  Prisfil exkluderade artiklar (Copiax_Exkl)    
  Prisfil nettoprisartiklar (Copiax_Netto) *2    
  Aktuellt rabattbrev (Copiax_Rabatt.csv)
  Prisfil för webbshop (Webbshop.csv)
  Importmall för egna artiklar (Copiax Spinner.xlt) *3    
  Egna artiklar (Copiax_Egna) *3    
  Copiax tidigare prisfil (ART_SE_NY.txt)    
  Prisfil Excel, dagens datum (Prisfil.csv)    
  Semikolonseparerad fil (CSV)    
  Fastbredd (FIX)  
  Datumbaserad info

*1 BAS kan endast söka artiklar som säljs av Copiax och som inte är INFO artiklar. MEDIUM och PREMIUM kan söka i alla artiklar samt INFO-artiklar

*2 PREMIUM-kunder som har nettopriser kan söka efter nettoartiklar i annat fall så visas inte fliken

*3 Visas endast för PREMIUM-kunder