Beslagskonsult

Beslagskonsult AB grundades 1991 och har ett gediget tekniskt kunnande inom beslagsområdet. Företaget ligger strax utanför Göteborg, i Billdal och marknadsför produkter avsedda för fönster och dörrar för industrin och återförsäljarledet inom byggmaterial- och konsumenthandeln.

 

Logotyp Beslagskonsult