Robur Safe

 Robur Safe grundades 1970 och är en ledande tillverkare av säkerhetsprodukter till banker, detaljhandeln, statliga myndigheter och företag, landsting, kommuner och privata företag i stora delar av världen. Roburs affärsidé är att utveckla, tillverka, testa och marknadsföra säkerhetsprodukter. Huvudkontoret och produktionen ligger i Slöinge strax utanför Falkenberg. Robur är sedan lång tid kvalitets- (ISO 9001) och miljöcertifierade (ISO 14001).

 

Robur Safe

50151695

Nyckelskåp MBG 22 inkl. kodlås
Robur Safe

Nyckelskåp MBG 22 inkl. kodlås

50151688

Nyckelskåp MBG 48 inkl. kodlås
Robur Safe

Nyckelskåp MBG 48 inkl. kodlås

50151702

Nyckelgömma MBG 29
Robur Safe

Nyckelgömma MBG 29

50151683

Nyckelskåp MBG 100 inkl. kodlås
Robur Safe

Nyckelskåp MBG 100 inkl. kodlås

50151682

Nyckelskåp MBG 150 inkl. kodlås
Robur Safe

Nyckelskåp MBG 150 inkl. kodlås

50151705

Nyckelgömma MBG Bluetooth
Robur Safe

Nyckelgömma MBG Bluetooth

50151730

Lås Robur 1600 PIN 30mm
Robur Safe

Lås Robur 1600 PIN 30mm

50151689

Brandbox MBG 20101
Robur Safe

Brandbox MBG 20101

50151691

Värdeförvaringsskåp MBG 20 inkl. kodlås
Robur Safe

Värdeförvaringsskåp MBG 20 inkl. kodlås

50151701

Nyckelgömma MBG Light Up
Robur Safe

Nyckelgömma MBG Light Up

50151731

Lås Robur 1600 PIN 20mm
Robur Safe

Lås Robur 1600 PIN 20mm

50151675

Nyckelskåp MBG 250-K
Robur Safe

Nyckelskåp MBG 250-K

50151676

Värdeförvaringsskåp MBG 45 inkl. kodlås
Robur Safe

Värdeförvaringsskåp MBG 45 inkl. kodlås

50151690

Värdeförvaringsskåp MBG 20
Robur Safe

Värdeförvaringsskåp MBG 20

50151678

Värdeförvaringsskåp MBG Nova - Låda
Robur Safe

Värdeförvaringsskåp MBG Nova - Låda

50151679

Värdeförvaringsskåp MBG 23 inkl. kodlås
Robur Safe

Värdeförvaringsskåp MBG 23 inkl. kodlås

50151697

Kodlås till Nyckelsäkerhetsskåp/Säkerhetsskåp/Värdeskåp
Robur Safe

Kodlås till Nyckelsäkerhetsskåp/Säkerhetsskåp/Värdeskåp

50151699

Hänglås Bluetooth Outdoor IP klassad
Robur Safe

Hänglås Bluetooth Outdoor IP klassad

50151700

Hänglås Bluetooth Indoor
Robur Safe

Hänglås Bluetooth Indoor

50461998

Deponeringsbox TC2021 med tidsfördröjande kodlås
Robur Safe

Deponeringsbox TC2021 med tidsfördröjande kodlås

50463504

KeyTag MBG 26
Robur Safe

KeyTag MBG 26

50463505

Försegling MBG 26
Robur Safe

Försegling MBG 26

50463506

Strömkabel MBG 26
Robur Safe

Strömkabel MBG 26

50463507

Nyckelskåp intelligent MBG 26
Robur Safe

Nyckelskåp intelligent MBG 26

50151729

Lås Robur 1600 BioPin
Robur Safe

Lås Robur 1600 BioPin

50151698

Kodlås till Brand & Stöldskyddskåp S2-1950/60P
Robur Safe

Kodlås till Brand & Stöldskyddskåp S2-1950/60P

50151703

Nyckelskena 13 krokar
Robur Safe

Nyckelskena 13 krokar

50151704

Medicinskåp M-285 med nyckel
Robur Safe

Medicinskåp M-285 med nyckel

50151732

Lås Robur 1600 RFID
Robur Safe

Lås Robur 1600 RFID

50151836

Brand & Stöldskyddskåp S2-1950/60P med kodlås
Robur Safe

Brand & Stöldskyddskåp S2-1950/60P med kodlås