Copiax verksamhetspolicy

Copiax verkar för ett säkert Sverige genom att erbjuda säkerhetsbranschen rätt erbjudande på ett hållbart sätt. Med ansvar, engagemang och glädje skapar vi gemensamt en attraktiv arbetsplats och en marknadsplats för säkerhetsbranschen som uppfattas som det självklara valet. Målsättning är att erbjuda varor, tjänster och effektiva logistiklösningar som uppfyller dina förväntningar som kund.


Vårt arbetssätt präglas inte bara av att vi uppfyller nuvarande lagar och krav utan även att vi i samråd och medverkan med arbetstagare och dess representanter verkar för ständiga förbättringar. Vi jobbar förebyggande med målsättningen att ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Vi arbetar proaktivt med arbetsmiljö, kvalitet och miljöfrågor.

Som företag är vi del i en större helhet. Vi bidrar till en hållbar utveckling genom ett socialt ansvarstagande där vi verkar för goda arbetsförhållanden samt för att skydda miljön och minska vår negativa påverkan på den.
Vårt miljöansvar omfattar hela vår verksamhet, samarbeten och transporter ut till kund. Vi har begränsade möjligheter att påverka alla delar (som exempelvis produkters materialval) men ska verka för att erbjuda miljövänliga alternativ där detta är rimligt.

Uppdaterad: december 2020